SRDCEM K PŘÍRODĚ

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

Co je lesní pedagogika?

Posláním lesní pedagogiky je vzbudit pozitivní vztah k lesu, dřevu a celé naší přírodě. Účastníci lesní pedagogiky jsou metodou plynulého učení pomocí her vtaženi do lesního světa. Poznávají lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a benefity, které les člověku přináší.

V sousedním Rakousku je lesní pedagogika zakotvena v zákoně a ukládá, aby se každé dítě během své školní docházky alespoň jednou zúčastnilo akce lesní pedagogiky.

Kdo je lesní pedagog?

Lesní pedagog má kladný vztah k dětem a umí jim poskytnout komplexní pohled na lesní prostředí. Je to odborník s praxí a lesnickým vzděláním. Úspěšně absolvoval kurz lesní pedagogiky akreditovný Ministerstvem zemědělství a získal certifikát lesního pedagoga. Cílem lesního pedagoga je vytvořit zábavný, zajímavý a poutavý prožitek. 

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.