Co je lesní pedagogika?

Lesní pedagogika je speciální druh environmentální výchovy, který se zabývá osvětou lesnictví. Smyslem lesní pedagogiky je ukázat dětem, ale i dospělým návštěvníkům lesa to, jak lesníci pečují o les. Prioritou je zábavné a zážitkové předávání informací. Podle toho pro jakou věkovou skupinu se akce v lese koná jsou vybrány vhodné aktivity. Malé děti ocení nápadité hry o přírodě a životě zvířat, starší děti se rády pustí do řešení různých úkolů z lesního ekosystému. Co takhle si změřit strom tak, jak to umí i lesník? Dospělí se mohou zapojit do odborné diskuze s lesníkem na téma: Je naše lesní hospodářství trvale udržitelné?

V sousedním Rakousku je lesní pedagogika zakotvena v zákoně a ukládá, aby se každé dítě během své školní docházky alespoň jednou zúčastnilo akce lesní pedagogiky.

Kdo je lesní pedagog?

Je to odborník (lesník) s praxí a lesnickým vzděláním, který úspěšně absolvoval kurz lesní pedagogiky akreditovaný Ministerstvem zemědělství. Na kurzu se naučil základům didaktiky, pedagogiky, psychologie a získal certifikát lesního pedagoga, který jej opravňuje organizovat akce EVVO o lesním ekosystému. Cílem lesního pedagoga je vytvořit zábavný, zajímavý a poutavý prožitek přímo v lese. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta