SRDCEM K PŘÍRODĚ

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

Důležité informace:

 • Akce lesní pedagogiky organizujeme venku, ale i v místnosti.
 • Přijedeme za vámi.
 • U venkovních akcí vybíráme les v dostupnosti školy.
 • Jednotlivý program je určený pro školní třídu o maximálním počtu 30 dětí.
 • Pro ZŠ a MŠ, které čerpají šablony, organizujme tyto aktivity:
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu

Co je lesní pedagogika?

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a benefity, které les člověku přináší.

Základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení odborníci (lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo v lese.

V sousedním Rakousku je lesní pedagogika zakotvena v zákoně a ukládá, aby se každé dítě během své školní docházky alespoň jednou zúčastnilo akce lesní pedagogiky.

Kdo je lesní pedagog?

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním a certifikátem z kurzu lesní pedagogiky. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem zemědělství. Cílem lesního pedagoga je vytvořit zábavný, zajímavý a poutavý prožitek. Prostřednictvím interaktivních metod se snaží přiblížit les a vše, co s ním souvisí. Lesní pedagog poskytuje komplexní pohled na lesní prostředí.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.