Co je lesní pedagogika?

Smyslem lesní pedagogiky je ukázat dětem, ale i dospělým návštěvníkům lesa to, jak lesníci pečují o les. Podle toho pro jakou věkovou skupinu se akce v lese koná jsou vybrány vhodné aktivity. Malé děti ocení nápadité hry o přírodě a životě zvířat, starší děti se rády pustí do řešení různých úkolů z lesního ekosystému. Co takhle si změřit strom tak, jak to umí i lesník? Dospělí se mohou zapojit do odborné diskuze s lesníkem na téma: Je naše lesní hospodářství trvale udržitelné? 

V sousedním Rakousku je lesní pedagogika zakotvena v zákoně a ukládá, aby se každé dítě během své školní docházky alespoň jednou zúčastnilo akce lesní pedagogiky.

Kdo je lesní pedagog?

Je to odborník s praxí a lesnickým vzděláním, který úspěšně absolvoval kurz lesní pedagogiky akreditovaný Ministerstvem zemědělství a získal certifikát lesního pedagoga. Cílem lesního pedagoga je vytvořit zábavný, zajímavý a poutavý prožitek přímo v lese. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta