Historie moderní outdoorové edukace

Za otce zážitkového učení o přírodě je považován americký přírodovědec a pedagog Joseph Bharat Cornell z Kalifornie, který v 60. letech 20. století vyvinul systém tzv. plynulého učení (flow learning). 

Z USA se učení Josepha Bharata Cornella dále rozšířilo do Evropy, první zemí bylo Švýcarsko, které si vytvořilo svojí vlastní koncepci jeho myšlenky, lesníci ve Švýcarsku položili základy lesní pedagogiky.  Švýcarským vzorem se nejprve inspirovalo Německo a posléze Rakousko, odkud se v roce 2001 dostává lesní pedagogika do Čech. Rakousko má lesní pedagogiku zakotvenou v zákoně, kdy každé dítě během své školní docházky musí absolvovat alespoň jednu akci lesní pedagogiky. Lesní pedagogika se dnes realizuje v těchto zemích: Albánie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spolková republika Německo, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Lesní pedagogika jako fenomén doby

Lesníci v Evropě reagovali na potřebu vysvětlit veřejnosti význam hospodářského využití lesa. Využili myšlenek amerického pedagoga a jogína, který vymyslel unikátní výukové metody, které jsou pro děti zábavné a vytvořili speciální osvětu o lesnictví. Vznikla lesní pedagogika, kterou provozují přímo lesníci, nikoliv učitelé. Lesníci chtějí lesní pedagogikou přiblížit dětem a učitelům jejich profesi. Každá společenská doba bude využívat dřevo. Lidé budou stále vyhledávat les za účelem odpočinku. Zelené katedrály tu rostou díky generacím lesníků, kteří se vzdělávají na lesnických školách. Péče o les vyžaduje toto odborné vzdělaní. Les má mnoho podob od paseky po vzrostlý les. Citlivé vnímání této proměnlivosti lesa může být posláním lesní pedagogiky.  

Kdo je lesní pedagog?

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky. Cílem lesního pedagoga je vytvoření zábavného, zajímavého a poutavého prožitku za pomoci interaktivních metod, jejich prostřednictvím se snaží přiblížit les a vše, co s ním souvisí, tak, aby došlo ke snadnému zapamatování důležitých informací.

Blog

Lesy na území České republiky zaujímají 2,67 mil. hektarů. V letech 1790 byla výměra lesů jen cca 1,9 mil. ha. Les je součástí kulturní krajiny, jak se rozvíjela lidská společnost, tak se postupně měnil i tlak na lesy. Do lesa z nás chodí rád asi každý. Málo kdy si, ale uvědomuje, že každý les má svého majitele, který je vázán...