V roce 2017 vznikl spolek SRDCEM K PŘÍRODĚ s cílem představovat lesní prostředí z pohledu lesníka a to tak, aby se příroda znovu stala prostorem přirozeného vzdělávání. Informace předané od lesníků, kteří jsou s lesem profesně spjati, mají velkou hodnotu pro mladou generaci. Zábavná forma učení se je pro člověka přirozená a není nic hmatatelnějšího než vlastní zkušenost a vědomosti zažité praxí.  Věříme, že tato činnost je nejen pro děti, ale i širokou veřejnost potřebná, protože lesy jsou naše krásné a nenahraditelné přírodní bohatství.

SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s. 

IČO: 065 65 883

Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 13320

Bankovní spojení: 2401368075/2010

Havlíčkova 265, 431 01 Spořice 

+420 721 081 462

Team lesních pedagogů

Tomáš Marunič, DiS.

předseda a zakladatel spolku
koordinátor akcí
lesní pedagog

+ 420 721 081 462

srdcemkprirode@email.cz   zijemelesem@email.cz


Jsem vaším lesním průvodcem a partnerem na cestě za objevováním a poznáváním přírody. Touha přiblížit nadšení a lásku k lesům, o které tu nepřetržitě pečuje už několik generací lesníků, mě přivedla k myšlence založit spolek SRDCEM K PŘÍRODĚ, který se věnuje lesní pedagogice. Budu rád, když se podaří nasměrovat nejen děti, ale i dospělé k otevřenému chápání lesnictví a úctě k práci lesníků, kteří o lesy pečují. Naše "zelené povolání" je, bylo a bude službou pro vlastníka lesa, avšak environmentální užitek z lesa přesahuje do celé společnosti. 

Ing. Martin Bátor, Ph.D.

lesní pedagog

+420 799 509 869


Již jako malý kluk jsem věděl, že příroda bude mým celoživotním působištěm. Vystudoval jsem lesnictví a rozhodl jsem se předávat své znalosti dětem. Právě správné pochopení významu využívání krajiny a nahlédnutí do přírodních procesu již v dětském věku, je základem pro budoucí poznání, ochranu, využívaní a užívaní si všech přírodních hodnot a zdrojů. Profesně jsem především odborníkem na botaniku, pedologii, zoologii a mnohé další složky přírodního prostředí. Věřím, že alespoň v některých dětech probudím chuť k objevování a lásce k lesu, pohybu a zdraví, abychom mohli jejich užitky všichni svobodně a hojně užívat.

Práci s dětmi miluji, je mi potěšením a je pro mě vždy velmi příjemně stráveným dnem, ať už v lese nebo třeba u vás ve třídě.

Ing. Jakub Brichta

lesní pedagog

+420 723 399 475

Ahoj, jmenuji se Kuba, jsem lesník a lesní pedagog. Rád si povídám o tom, co všechno se v lese přirozeně nachází, ale také o tom, co tam můžeme přinést my lidé. Úplně nejradši se ale učím od ostatních - od vás. :)

Tu nejúžasnější učebnu najdete v lese.