Oficiální název:

SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s. 

Právnická osoba:

IČO: 065 65 883

Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 13320

Bankovní spojení: 

 2401368075/2010

Korespondenční adresa:

Havlíčkova 265, 431 01 Spořice 

Telefonní spojení:

+420 721 081 462

Spolek SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s. vznikl v roce 2017 s cílem představovat lesní prostředí z pohledu lesníka a to tak, aby se příroda znovu stala prostorem přirozeného vzdělávání. Zábavná forma učení se je pro člověka přirozená a není nic hmatatelnějšího než vlastní zkušenost a vědomosti zažité praxí.  Věříme, že tato činnost je nejen pro děti, ale i širokou veřejnost potřebná, protože lesy jsou naše krásné a nenahraditelné přírodní bohatství.

Team lesních pedagogů

Tomáš Marunič, DiS.

předseda a zakladatel spolku
lesní pedagog

+ 420 721 081 462

srdcemkprirode@email.cz  


Jsem vaším lesním průvodcem a partnerem na cestě za objevováním a poznáváním přírody. Touha přiblížit nadšení a lásku k lesům, o které tu nepřetržitě pečuje už několik generací lesníků, mě přivedla k myšlence založit spolek SRDCEM K PŘÍRODĚ, který se věnuje lesní pedagogice. V letech 2009–2013 jsem pracoval na monitoringu lesních ekosystémů v rámci Národní inventarizace lesů, díky této činnosti jsem měl tu jedinečnou možnost podívat se do lesů v celé naší ČR. Budu rád, když se podaří nasměrovat nejen děti, ale i dospělé k otevřenému chápání lesnictví a úctě k práci lesníků, kteří o lesy pečují. Naše "zelené povolání" je, bylo a bude službou pro vlastníka lesa, avšak environmentální užitek z lesa přesahuje do celé společnosti. Radostné až magické okamžiky v lese otevírají srdce k přírodě nejen dětem, ale i nám dospělým.

Ing. Karel Pokorný

lesní pedagog

+420 720 651 193

Ing. Martin Bátor, Ph.D.

lesní pedagog

+420 799 509 869

Ing. Jakub Brichta

lesní pedagog

+420 723 399 475

Ing. Petr Macháček

lesní pedagog

+420 737 720 536

Ing. Petr Kotrla

lesní pedagog

+420 774 522 906

environmetální vzdělávání výchova a osvěta

Založeno 2017