SRDCEM K PŘÍRODĚ

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

Cíle spolku SRDCEM K PŘÍRODĚ, z.s.

Naším cílem je obnovit systematické a široké seznámení s přírodou v celém školském systému České republiky. S důrazem na porozumění vztahu mezi člověkem a přírodou z dlouhodobého hlediska motivace k odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Představovat lesní prostředí z pohledu lesníka a to tak, aby se příroda znovu stala prostorem přirozeného vzdělávání. Dále šířit osvětu o dřevě naší trvale obnovitelné surovině. Účastníkům akcí poskytovat pravdivé informace o lese a vytvářet jedinečný zážitek. Věříme, že tato činnost je pro děti a veřejnost potřebná, protože lesy jsou naše krásné a nenahraditelné přírodní bohatství. Dřevo vnímáme jako materiál budoucnosti, který vyžaduje čím dál více pozornosti. Na akcích lesní pedagogiky poukazujeme na hodnoty spjaté s trvale udržitelným lesním hospodářstvím. Produkce dřeva od nepaměti k lesnickému povolání patří. Děláme osvětu dřevu a práci lesníků, kteří se o les starají. SRDCEM K PŘÍRODĚ, s.z. je od roku 2018 nositelem značky Dřevo je cesta, kterou uděluje Nadace dřevo pro život. Projekt vysvětluje laické i odborné veřejnosti, že využíváním dřeva - naší významné obnovitelné suroviny - chráníme neobnovitelné zdroje a navíc uvádíme do rovnováhy všechny tři pilíře trvale udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a environmentální.

SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s.

Havlíčkova 265, 431 01 Spořice

Spolek vedený u Městského soudu v Praze
spisová značka L 69359
IČO: 06565883

Bankovní spojení: 2401368075/2010

Mgr. Alžběta Cita Hradecká

Manažer projektů lesní pedagogiky

(kontakt pro školy, koordinátor lesních pedagogů)

+420 608 260 908

info@srdcemkprirode.cz

Tomáš Marunič, DiS.
Hlavní lesní pedagog a zakladatel spolku
+ 420 721 081 462
zijemelesem@email.cz


Jsem vaším lesním průvodcem a partnerem na cestě za objevováním a poznáváním české přírody.


Vzdělávání dětí o lese a jeho fungování, vnímám jako velmi potřebné. Informace předané od lesníků, kteří jsou s lesem profesně spjati, mají velkou hodnotu pro mladou generaci. Zábavná forma učení se je pro člověka přirozená a není nic hmatatelnějšího, než vlastní zkušenost a vědomosti zažité praxí.


Profesí jsem lesník, v současné době se věnuji lesnickým rekultivacím, návratu vypůjčené krajiny po těžbě hnědého uhlí. Dříve jsem pracoval v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, kde jsem byl projektant hospodářské úpravy a ekologie lesa. Tehdy jsem poznal i lesní pedagogiku, specifický druh environmentální výchovy zabývající se osvětou lesnictví. Smysluplnost lesní pedagogiky se mi zalíbila natolik, že jsem se rozhodl založit spolek SRDCEM K PŘÍRODĚ, z.s. věnující se této činnosti.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.