První účel spolku je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a široké veřejnosti. S důrazem na porozumění vztahu mezi člověkem a přírodou z dlouhodobého hlediska motivace k odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Představovat lesní prostředí z pohledu lesníka a to tak, aby se příroda znovu stala prostorem přirozeného vzdělávání. Dále šířit osvětu o dřevě naší trvale obnovitelné surovině. Druhý účel spolku je vlastní tělovýchovný a sportovní systém. Oba účely spolku jsou určeny pro děti, mládež a dospělé. Díky těmto aktivitám spolek zvyšuje znalosti, dovednosti a fyzickou zdatnost všech svých členů napříč oborům, kterými se spolek zabývá. Současně učí kázni, odpovědnosti a úctě k životnímu prostředí.

Oficiální název:

SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s. 

Právnická osoba:

IČO: 065 65 883

Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 13320

Bankovní spojení: 

 2401368075/2010

Korespondenční adresa:

Havlíčkova 265, 431 01 Spořice 

Telefonní spojení:

+420 721 081 462

E–mail:

Tomáš Marunič, DiS.

předseda spolku SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s.

lesní průvodce

+ 420 721 081 462

zijemelesem@email.cz  


Jsem vaším lesním průvodcem a partnerem na cestě za objevováním a poznáváním přírody. Touha přiblížit nadšení a lásku k lesům, o které tu nepřetržitě pečuje už několik generací lesníků, mě přivedla k myšlence založit spolek Srdcem k přírodě, který se věnuje lesní pedagogice. V letech 2009–2013 jsem pracoval na monitoringu lesních ekosystémů v rámci Národní inventarizace lesů, díky této činnosti jsem měl tu jedinečnou možnost podívat se do lesů v celé naší ČR.  Radostné až magické okamžiky v lese otevírají srdce k přírodě nejen dětem, ale i nám dospělým.

Ing. Josef  Vavřík

lesní průvodce

+420 777 367 311 

Náš lesní průvodce Pepa organizuje pro školy také tyto aktivity:

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST pro MŠ a ČTENÁŘSKÉ AKTIVITY v ZŠ

https://www-vavrikovi-7x.cz/clanky/ctenarske-aktivity/

Ing. Josef Gallo, Ph.D.

lesní průvodce

+420 728 402 201 

Ing. Karel Pokorný

lesní průvodce

+420 720 651 193

Ing. Petr Macháček

lesní průvodce

+420 737 720 536

Ing. Petr Kotrla

lesní průvodce

+420 774 522 906

Ing. Jakub Brichta

lesní průvodce

+420 723 399 475

Ing. Martin Bátor, Ph.D.

lesní průvodce

+420 799 509 869

environmetální vzdělávání, výchova a osvěta

Založeno 2017