Naše poslání

Spolek SRDCEM K PŘÍRODĚ, z.s., byl založený roce 2017 s cílem představovat lesní prostředí z pohledu lesníka a to tak, aby se příroda znovu stala prostorem přirozeného vzdělávání. Dále šířit osvětu o dřevě, naší trvale obnovitelné surovině. Účastníkům akcí poskytovat pravdivé informace o lese a vytvářet jedinečný zážitek.

Vzdělávání dětí o lese a jeho fungování, vnímáme velmi pozitivně.  Informace předané od lesníků, kteří jsou s lesem profesně spjati, mají velkou hodnotu pro mladou generaci. Zábavná forma učení se je pro člověka přirozená a není nic hmatatelnějšího než vlastní zkušenost a vědomosti zažité praxí.  Věříme, že tato činnost je pro děti a veřejnost potřebná, protože lesy jsou naše krásné a nenahraditelné přírodní bohatství.

Tomáš Marunič, DiS.
ředitel spolku
koordinátor aktivit lesních pedagogů
+ 420 721 081 462
zijemelesem@email.cz

Jsem vaším lesním průvodcem a partnerem na cestě za objevováním a poznáváním české přírody.


Profesí jsem lesník, v současnosti se věnuji návratům vypůjčené krajiny, lesním rekultivacím na výsypkách po těžbě hnědého uhlí. V letech 2009–2013 jsem pracoval jako projektant hospodářské úpravy a ekologie lesa v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, během Národní inventarizace lesů jsem se podíval do všech přírodních lesních oblastí ČR. Tehdy jsem poprvé začal organizovat lesní pedagogiku, specifický druh environmentální výchovy zabývající se osvětou lesnictví. Smysluplnost lesní pedagogiky mě přivedla k myšlence v roce 2017 založit Spolek SRDCEM K PŘÍRODĚ, z.s. s cílem organizovat vzdělávací akce v lese pro děti, které nasměrují nejen je, ale i dospělé k láskyplnějšímu vnímání přírody a pravdivějšímu chápání lesnictví.

SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s. 

Spolek vedený u Městského soudu v Praze
spisová značka L 69359
IČO: 06565883

Bankovní spojení: 2401368075/2010

Havlíčkova 265, 431 01 Spořice 

+420 721 081 462

info@srdcemkprirode.cz

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta