SRDCEM K PŘÍRODĚ

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

Organizujeme projektovou lesní pedagogiku

Akce s lesníkem v lese 

 Pro MŠ, ZŠ, školy a školky v přírodě, jiné dětské kolektivy, sportovní kluby, tábory.

PROJEKTOVÝ DEN S LESNÍKEM

Lesník pomáhá vzdělávat děti MŠ a žáky ZŠ v úctě k přírodě

MŠ (5 - 6 let), ZŠ 1. - 9. třída

Téma každého programu lesní pedagogiky vychází z ročního období ve kterém je realizován.


 • les (celoročně) - snažíme se vybrat les v dostupnosti školy, přijedeme za vámi
 • akce je pro jednu školní třídu (max. 30 dětí)
 • každý program je přizpůsobený věku, počtu a zájmu účastníků

 • 180 minut (projektový den 4 x 45 minut)
 • jedna třída: 8:30 - 11:30 hodin
 • dvě třídy (organizujeme na školách v přírodě): 8:30 - 11:30 a 13:00 - 16:00 hodin

 • 90 minut
 • jedna třída: 9:30 - 11:00 hodin
 • dvě třídy: 8:30 - 10:00 a 10:15 - 11:45 hodin

Přínos projektového dne k rozvoji osobnosti žáka

 • Rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům liských činností na prostředí.
 • Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí.
 • Umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí.
 • Vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování.
 • Učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska.
 • Podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí.
 • Přispívá v k vnímání života jako nejvyšší hodnoty.
 • Vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů.
 • Přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí.
 • Vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti.

Ceník projektové lesní pedagogiky

Cena za program pro jednu třídu odebraný v jeden den

90 minut

Organizujeme v ranních a dopoledních hodinách.

3000 Kč

180 minut
(projektový den 4 x 45 minut)

Organizujeme v ranních a dopoledních hodinách.

6000 Kč

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.