SRDCEM K PŘÍRODĚ

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

Projektový den lesní pedagogiky

ŽIJEME LESEM©

 • Každý program je přizpůsobený věku, počtu a zájmu účastníků.
 • Obsah výuky se mění podle ročních období - vychází z celoroční odborné lesnické práce.
 • Lesní pedagog přijede k vám - 1 odborník max. pro skupinu 30 dětí/žáků.
 • Projektový den ve výuce - les vybíráme v dostupnosti školy, ale lze realizovat i v budově školy.

 • Zapojení odborníka z praxe do výuky - certifikovaný lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním, který má základy pedagogiky, psychologie a didaktiky. Splňuje tak podmínky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

 • Projektový den mimo školu - ve společně vybrané lokalitě zrealizujeme projektový den s lesníkem.


Projektový den předává dětem MŠ a žákům ZŠ tyto hodnoty:

 • respekt k přírodě,
 • odpovědnost,
 • toleranci,
 • uvědomění si okolních živých bytostí a života,
 • mezigenerační solidaritu,
 • dlouhodobé myšlení a jednání.

Projektový den doplňuje školní vzdělávací program a naplňuje očekávané výstupy:

 • zlepšuje kreativitu a představivost,
 • spolupráci,
 • kompetence činností,
 • sociální inteligenci,
 • mezioborové a kritické myšlení,
 • zvídavost a soustředění.

Projektový den je možné financovat ze šablon.

ŽIJEME LESEM 180 minut / jedna třída
Projektový den lesní pedagogiky 4 x 45 minut

(9:00 - 12:00 hodin)

6000

LESORÁDI 90 minut / jedna třída

Akce lesní pedagogiky
(9:30 - 11:00 hodin)

4000 Kč

LESORÁDI 2 x 90 minut / dvě třídy za sebou

Akce lesní pedagogiky
(I. skupina 8:30 - 10:00 hodin a II. skupina 10:15 - 11:45 hodin)


cena za jednu skupinu 3000 Kč

Ceník platný od 18. 6. 2021, nejsme plátci DPH.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.