SRDCEM K PŘÍRODĚ

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

Nabídka našich služeb

Lesní pedagogika pro každého

Akce v lese pro děti

Programy lesní pedagogiky pro MŠ, ZŠ, jiné dětské kolektivy, sportovní kluby, tábory.

Lesní teambuilding

Stmelující program pro firemní kolektivy a ostatní skupiny dospělých.

Rodinný den v lese

Lesní pedagogika pro rodiny s dětmi od 6 let.

Informace pro školy a jiné dětské kolektivy:

 • Pro ZŠ a MŠ, ale i jiné dětské kolektivy organizujeme lesní pedagogiku venku v lese i uvnitř v místnosti. Převážně v ranních a dopoledních hodinách. Po domluvě i odpoledne.
 • Přijedeme za vámi a připravíme program přímo pro vás.
 • Pokud se akce koná venku, snažíme se vybrat les v dostupnosti školy.
 • Programy jsou určeny vždy pro jednu školní třídu při počtu 15 - 30 dětí.
 • Objednat si můžete také program pro dvě třídy za sebou.
 • Navštívíme vás i ve škole v přírodě. Podmínkou je odebrat minimálně tři 90 minutové programy nebo dva 180 minutové za den.
 • Každý program je přizpůsobený věku, počtu a zájmu účastníků.
 • Máte-li konkrétní téma, na které se chcete zaměřit, sestavíme pro vás program na míru, podle vašich požadavků. Programy lesní pedagogiky mohou navazovat na váš ŠVP.

Co je lesní pedagogika?


Posláním lesní pedagogiky je vzbudit pozitivní vztah k lesu, dřevu a celé naší přírodě. Účastníci lesní pedagogiky jsou metodou plynulého učení pomocí her vtaženi do lesního světa. Poznávají zákonitosti ekologie lesa, funkce lesního ekosystému a významu lesnictví pro trvale udržitelný život.

V sousedním Rakousku je lesní pedagogika zakotvena v zákoně a ukládá, aby se každé dítě během své školní docházky alespoň jednou zúčastnilo akce lesní pedagogiky.


Kdo je lesní pedagog?


Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky. Lesníci jsou školeni ve specializovaných kurzech, které v současné době pořádá Sdružení lesních pedagogů ČR ve spolupráci se Střední lesnickou školou Hranice. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem zemědělství. Cílem lesního pedagoga je vytvoření zábavného, zajímavého a poutavého prožitku za pomoci interaktivních metod, jejich prostřednictvím se snaží přiblížit les a vše, co s ním souvisí, tak, aby došlo ke snadnému zapamatování důležitých informací. Lesní pedagog tak dokáže prezentovat les v průniku jeho environmentální, ekonomické, sociální, ale i právní dimenze.

ČASOVÁ ORGANIZACE PROGRAMŮ:

Po dohodě můžeme začít o půl hodiny dříve či později.


90 minut / venku

 • Jedna třída: 8:30 - 10:00; 9:00 - 10:30; 9:30 - 11:00.
 • Dvě třídy: I. třída 8:30 - 10:00; II. třída 10:15 - 11:45.

180 minut / venku

 • Jedna třída: 8:30 - 11:30; 9:00 - 12:00.
 • Dvě třídy: I. třída 9:00 - 12:00; II. třída 13:00 - 16:00. 
 • Vhodné pro školy na projektový den v rámci šablon (4 x 45 minut).
 • Doporučujeme jako zážitkový program pro školy v přírodě.

60 minut / uvnitř

Realizujeme minimálně pro dvě třídy po sobě.

 • Dvě třídy: I. třída 9:00 - 10:00; II. třída 10:10 - 11:10.
 • Tři třídy: I. třída 8:00 - 9:00; II. třída 9:10 - 10:10; III. třída 10:20 - 11:20.

JAK TO CHODÍ V LESE

O vztahu člověka k lesu a přírodě.

Děti se zábavnou formou seznámí s povoláním lesníka.
Dozvědí se, jak to chodí v lese mezi stromy a zvířátky.
Certifikovaný lesní pedagog přijede přímo za vámi do školy. 

 • prostředí: místnost, školní zahrada.
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas: 60 minut.
 • cena: 60,-.

Organizujeme minimálně pro dvě třídy za sebou.
Maximálně pro tři třídy jdoucí po sobě.

ŽIJEME LESEM

Ekologie lesa, vztahy v lesním ekosystému.

Chcete se dozvědět nová tajemství o lese? Navštívíme spolu les, budeme si povídat a hrát. Představíme si blíže funkce lesního ekosystému a život lesní zvěře. Ukážeme si, jak je v přírodě navzájem všechno spolu propojené.

 • prostředí: les (celoročně).
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas programu: 90 minut / 180 minut.
 • cena za účastníka: 100,- / 150,-.

Sleva 20% za dva odebrané programy v jeden den.

 DŘEVĚNÝ KRUH

Dřevo trvale obnovitelná a ekologická surovina.

Proč využíváním dřeva chráníme životní prostředí? Čím je pro nás užitečné dřevo? Kdy nám dřevo přirůstá? Jak dlouhá je cesta od semínka k dřevěnému kruhu? Ukážeme si různé druhy dřeva našich lesních dřevin.

 • prostředí: les (celoročně).
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas programu: 90 minut / 180 minut.
 • cena za účastníka: 100,- / 150,-.

Sleva 20% za dva odebrané programy v jeden den.

 TAJEMSTVÍ STROMŮ

Ze světa našich lesních dřevin.

Víte, jak spolu stromy mluví? Jak stromy rostou? Poznáte různé druhy stromů? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Čím se stromy liší od rostlin? Co stromům prospívá? Co stromům škodí?  Jak a proč lesníci stromy měří?

 • prostředí: les (celoročně).
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas programu: 90 minut / 180 minut.
 • cena za účastníka: 100,- / 150,-.

Sleva 20% za dva odebrané programy v jeden den.

ŽIVÁ VODA

Voda v krajině, koloběh vody, význam vody pro les a lesa pro vodu.

Kde se bere voda? Jaká je cesta vody? Proč je voda tak důležitá pro les? Čím je les důležitý pro vodu? Jaké druhy živočichů jsou vázány na vodu? Které druhy stromů rostou u vody? Poznáme význam vody v širším ekologickém pojetí.

 • prostředí: les, okolí u vody (celoročně).
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas programu: 90 minut / 180 minut.
 • cena: 100,- / 150,-.

Sleva 20% za dva odebrané programy v jeden den.

PŮDNÍ SVĚT

Význam lesních půd pro životní prostředí.

Co se odehrává pod zemí? Jak vzniká půda? Čím je lesní půda významná? Kdo žije v půdě? K čemu potřebujeme půdu? Jakou úlohu mají lesy v ochraně půdy? Zábavnou formou si odpovíme na otázky z lesnického půdoznalectví.

 • prostředí: les (jaro/léto/podzim).
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas: 90 minut / 180 minut.
 • cena: 100,- / 150,-.

Sleva 20% za dva odebrané programy v jeden den.

TEAMBUILDING

Stmelující program v lese pro firemní kolektivy a ostatní skupiny dospělých.

 skupina dospělých

 • Prostředí: les (celoročně).
 • Čas programu: 180 minut.
 • Počet účastníků: 12 - 20.
 • Cena: 600,- za účastníka.

REVÍR

Zážitkový program lesní pedagogiky pro děti i dospělé.

  rodiny s dětmi od 6 let

 • Prostředí: les (celoročně).
 • Čas programu: 180 minut.
 • Počet účastníků: 12 - 20.
 • Cena: 300,- za účastníka.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.