Půjdeme spolu do přírody a díky zážitkům v lese se naučíme o lese.


 • Certifikovaný lesní pedagog vytipuje les ve vaší blízkosti a přijede za vámi.
 • Když nemůžete do přírody, přineseme přírodu my k vám. Program můžeme realizovat venku, ale i v budově školy.
 • Za velmi nepříznivého počasí se akce přesouvá do místnosti na tzv. ´´mokrý program´´.
 • Obsah je vždy přizpůsobený podle věkové skupiny účastníků.
 • Akce je určená pro jednu školní třídu.
 • Každé roční období umožňuje vzdělávat děti a žáky pomocí jiných aktivit.
 • Celým dnem vás provází odborník s lesnickým vzděláním a praxí, který ovládá základy pedagogiky, psychologie a didaktiky a splňuje tak podmínky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Projektový den předává dětem MŠ a žákům ZŠ tyto hodnoty:

 • respekt k přírodě,
 • odpovědnost,
 • toleranci,
 • uvědomění si okolních živých bytostí a života,
 • mezigenerační solidaritu,
 • dlouhodobé myšlení a jednání.

Projektový den doplňuje školní vzdělávací program a naplňuje očekávané výstupy:

 • zlepšuje kreativitu a představivost,
 • spolupráci,
 • kompetence činností,
 • sociální inteligenci,
 • mezioborové a kritické myšlení,
 • zvídavost a soustředění.

Programy mohou být financovány ze šablon, odpovídají:

 • Projektovému dni ve výuce (dříve ve škole) (4x45minut)
 • Projektovému dni mimo školu (4x45minut)

Ceník platný od 16. 8. 2021, nejsme plátci DPH.

180 minut / jedna třída /

(9:00–12:00 hodin)

6000 Kč

90 minut / jedna třída /

(9:30–11:00 hodin)

3900 Kč

90 minut / dvě třídy /

(8:30–10:00 a 10:15–11:45 hodin)

6000 Kč

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta