SRDCEM K PŘÍRODĚ

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

Naše projekty

Akce v lese pro děti

Programy lesní pedagogiky pro MŠ, ZŠ, jiné dětské kolektivy, sportovní kluby, tábory.

ŽIJEME LESEM

Ekologie lesa, vztahy v lesním ekosystému
MŠ, ZŠ 1. - 9. TŘÍDA

Chcete se dozvědět nová tajemství o lese? Navštívíme spolu les, budeme si povídat a hrát. Představíme si funkce lesního ekosystému a život lesní zvěře. Ukážeme si, jak je v přírodě navzájem všechno propojené.

 • prostředí: les (celoročně)
 • velikost skupiny: třída (15 - 30 dětí)

 • délka: 90 minut
 • cena za dítě:
  120,- jedna třída / 9:00 - 10:30 hodin
  100,- dvě třídy / 8:30 - 10:00; 10:15 - 11:45 hodin

 • délka: 180 minut
 • cena za dítě: 200,- / 8:30 - 11:30 hodin

Školy  v  přírodě:

 • 2 x program 180 minut
 • cena za dítě: 150,- / 8:30 - 11:30; 13:00 - 16:00 hodin

Při počtu menším jak 15 dětí účtujeme částku jako za 15 účastníků.

 DŘEVĚNÝ KRUH

Dřevo trvale obnovitelná a ekologická surovina
MŠ, ZŠ 1. - 9. TŘÍDA

Proč využíváním dřeva chráníme životní prostředí? Čím je pro nás užitečné dřevo? Kdy dřevo přirůstá? Jak dlouhá je cesta od semínka k dřevěnému výrobku? Ukážeme si různé druhy dřeva.

 • prostředí: les (celoročně)
 • velikost skupiny: třída (15 - 30 dětí)

 • délka: 90 minut
 • cena za dítě:
  120,- jedna třída / 9:00 - 10:30 hodin
  100,- dvě třídy / 8:30 - 10:00; 10:15 - 11:45 hodin

 • délka: 180 minut
 • cena za dítě: 200,- / 8:30 - 11:30 hodin

Při počtu menším jak 15 dětí účtujeme částku jako za 15 účastníků.

 TAJEMSTVÍ STROMŮ

Ze světa našich lesních dřevin
MŠ, ZŠ 1. - 9. TŘÍDA

Víte, jak spolu stromy mluví? Jak stromy rostou? Poznáte různé druhy stromů? Čím se stromy liší od rostlin? Co stromům prospívá a co škodí?  Jak a proč lesníci stromy měří?

 • prostředí: les (celoročně)
 • velikost skupiny: třída (15 - 30 dětí)

 • délka: 90 minut
 • cena za dítě:
  120,- jedna třída / 9:00 - 10:30 hodin
  100,- dvě třídy / 8:30 - 10:00; 10:15 - 11:45 hodin

 • délka: 180 minut
 • cena za dítě: 200,- / 8:30 - 11:30 hodin

Při počtu menším jak 15 dětí účtujeme částku jako za 15 účastníků.

ŽIVÁ VODA

Význam lesa a vody
MŠ, ZŠ 1. - 9. TŘÍDA

Kde se bere voda s jaká je cesta vody? Čím je les důležitý pro vodu? Jaké druhy živočichů najdeme u vody? Které druhy stromů u vody rostou?

 • prostředí: les, okolí u vody (celoročně)
 • velikost skupiny: třída (15 - 30 dětí)


 • délka: 90 minut
 • cena za dítě:
  120,- jedna třída / 9:00 - 10:30 hodin
  100,- dvě třídy / 8:30 - 10:00; 10:15 - 11:45 hodin


 • délka: 180 minut
 • cena za dítě: 200,- / 8:30 - 11:30 hodin

Při počtu menším jak 15 dětí účtujeme částku jako za 15 účastníků.

PŮDNÍ SVĚT

Lesní půda a životní prostředí
MŠ, ZŠ 1. - 9. TŘÍDA

Co se odehrává pod zemí? Jak vzniká půda? Kdo žije v půdě? K čemu potřebujeme půdu? Jakou úlohu mají lesy v ochraně půdy? Zábavnou formou si odpovíme na otázky z lesnického půdoznalectví.

 • prostředí: les (jaro/léto/podzim)
 • velikost skupiny: třída (15 - 30 dětí)


 • délka: 90 minut
 • cena za dítě:
  120,- jedna třída / 9:00 - 10:30 hodin
  100,- dvě třídy / 8:30 - 10:00; 10:15 - 11:45 hodin

 • délka: 180 minut
 • cena za dítě: 200,- / 8:30 - 11:30 hodin

Při počtu menším jak 15 dětí účtujeme částku jako za 15 účastníků.

LESORÁD

Cyklus interaktivních vycházek s lesníkem

MŠ (5 - 6 let), ZŠ 1. - 5. třída

Balíček lesní pedagogiky na celý školní rok.

Děti získají v souvislostech nový a ucelený pohled na les očima lesníka.

Projekt seznamuje děti MŠ a žáky ZŠ s lesním prostředím v pěti tématech.

 • Les (září - říjen)
  Děti se seznámí s ekologií lesa, dozvědí se o životě lesní zvěře a získají poznatky z myslivosti.
 • Stromy (říjen - listopad)
  Děti se seznámí s druhy lesních stromů, dozvědí se o hmyzích škůdcích a získají poznatky z ochrany lesa.
 • Dřevo (listopad - prosinec - únor)
  Děti se seznámí s různými druhy dřeva, dozvědí se o stavbě dřeva a získají poznatky z lesní těžby.
 • Půda (březen - duben)
  Děti se seznámí s půdotvorným procesem, meliorační a zpevňující funkcí lesa a získají poznatky z pěstování lesů.
 • Voda (květen - červen)
  Děti se seznámí s vodohospodářskou funkcí lesů, dozvědí se o koloběhu vody a získají poznatky o zvířatech a stromech vázaných na vodu.

 • prostředí: les (jaro/léto/podzim/zima)
 • velikost skupiny: třída (15 - 30 dětí)

 • délka: 180 minut / 8:30 - 11:30 hodin
 • cena balíčku za dítě: 1200,-

ukázka z programu, učíme se o bionomii černé zvěře

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.