SRDCEM K PŘÍRODĚ

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

Organizujeme projektovou lesní pedagogiku na míru

Akce s lesníkem v lese 

 Pro MŠ, ZŠ, školy a školky v přírodě, jiné dětské kolektivy, sportovní kluby, tábory.

ŽIJEME LESEM©
PROJEKTOVÝ DEN S LESNÍKEM

Lesník pomáhá vzdělávat děti MŠ a žáky ZŠ v úctě k přírodě

MŠ (5 - 6 let), ZŠ 1. - 9. třída


 • přijedeme za vámi, snažíme se vybrat les v dostupnosti školy
 • akce je pro jednu školní třídu (max. 30 dětí)
 • každý program je přizpůsobený věku, počtu a zájmu účastníků

 • 180 minut (projektový den 4 x 45 minut)
 • jedna třída: 8:30 - 11:30 hodin
 • dvě třídy (organizujeme na školách v přírodě): I.skupina 8:30 - 11:30 hodin a II.skupina 13:00 - 16:00 hodin 

 • 90 minut
 • jedna třída: 9:30 - 11:00 hodin
 • dvě třídy: I.skupina 8:30 - 10:00 hodin a II.skupina 10:15 - 11:45 hodin

Přínos projektového dne k rozvoji osobnosti žáka

 • Rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům liských činností na prostředí.
 • Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí.
 • Umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí.
 • Vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování.
 • Učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska.
 • Podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí.
 • Přispívá v k vnímání života jako nejvyšší hodnoty.
 • Vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů.
 • Přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí.
 • Vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti.

Cena za projektový den s lesníkem

180 minut / jedna třída

(projektový den 4 x 45 minut)

od  6000 Kč do 10000 Kč

90 minut / jedna třída

od  3000 Kč do 5000 Kč


Cestovní výdaje

Cena 6 Kč / km

K ceně za projektový den si účtujeme cestovní náklady.
Např. Spořice - Praha, Praha - Spořice: 200 km x 6 Kč = 1200 Kč.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.