SRDCEM K PŘÍRODĚ

lesní pedagogika - environmentální výchova 

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

Informace pro školy a jiné dětské kolektivy:

 • Pro MŠ, ZŠ, SŠ a jiné dětské kolektivy organizujeme lesní pedagogiku venku v lese, ale i uvnitř v místnosti. Převážně v ranních a dopoledních hodinách, po domluvě i odpoledne.
 • Přijedeme za vámi a připravíme program přímo pro vás.
 • Pokud se akce koná venku, snažíme se vybrat les v dostupnosti školy.
 • Programy jsou určeny vždy pro jednu školní třídu při počtu 15 - 30 dětí.
 • Objednat si můžete také program pro dvě třídy za sebou.
 • Jste-li na škole v přírodě, připravíme pro vás akci v lese i tam, kde zrovna bude. Podmínkou je odebrat alespoň dva venkovní programy konané v jeden den.
 • Každý program je přizpůsobený věku, počtu a zájmu účastníků.
 • Máte-li konkrétní téma, na které se chcete zaměřit, sestavíme pro vás program na míru, podle vašich požadavků. Programy lesní pedagogiky mohou navazovat na váš ŠVP.

Co je lesní pedagogika?


Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi).


Kdo je lesní pedagog?


Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky. Naplňuje podstatu lesní pedagogiky - umí představit les, lesnictví a profesi lesníka prostřednictvím prožitku především v lesním prostředí.

Cílem lesního pedagoga je poskytnout zajímavý a příjemný prožitek v lese, který vede k poučení o trvale udržitelném hospodaření v lesích a práci lesníků.


Proč jsou lesními pedagogy lesníci?


Lesní pedagogika nepojímá les jako pouhý ekosystém, ale také jako kulturní a hospodářský prostor. Stěží najdeme lepší příklad trvale udržitelného hospodaření po dlouhá staletí, než v lesním hospodářství. Lesník je vzdělán biologicky, technicky i ekonomicky a vzhledem k tomuto všestrannému vzdělání nahlíží na problémy v krajině komplexně.

Lesní pedagog lesník tak dokáže prezentovat les v průniku jeho environmentální, ekonomické, sociální, ale i právní dimenze.


PROGRAMY LESNÍ PEDAGOGIKY:

Máte-li konkrétní téma, na které se chcete zaměřit, sestavíme pro vás program na míru, podle vašich požadavků.


ČASOVÁ ORGANIZACE:

Po dohodě můžeme začít o půl hodiny dříve i později.

90 minut

 • Jedna třída: 8:30 - 10:00; 9:00 - 10:30; 9:30 - 11:00.
 • Dvě třídy: I. třída 8:30 - 10:00; II. třída 10:15 - 11:45

180 minut

 • Jedna třída: 8:30 - 11:30; 9:00 - 12:00; 13:00 - 16:00.
 • Dvě třídy: I. třída 9:00 - 12:00; II. třída 13:00 - 16:00.

60 minut

 • Jedna třída: 8:30 - 9:30; 9:30 - 10:30; 10:30 - 11:30.
 • Dvě třídy: I. třída 9:00 - 10:00; II. třída 10:10 - 11:10.

JAK TO CHODÍ V LESE

O vztahu člověka k lesu a přírodě.

Zábavnou formou se dozvíme, jak to chodí v lese. Vysvětlíme si povolání lesníka. Seznámíme se ze životem lesní zvěře. Pomocí her zjistíme, jaké panují vztahy v lesním ekosystému.

Tento program organizujeme také jako ´´mokrý program´´ ve třídě za nepříznivého počasí.


 • prostředí: tělocvična, herna, třída, školní zahrada.
 • účastníci:
  • MŠ (5 - 6 let)
  • ZŠ (1. - 9. třída)
  • SŠ (1. - 4. ročník)
  • jiné dětské kolektivy
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas programu: 90 minut / 60 minut.
 • cena za účastníka: 100,- / 60,-.

ŽIJEME LESEM

Ekologie lesa, vztahy v lesním ekosystému.

Chcete se dozvědět nová tajemství o lese? Navštívíme spolu les, budeme si povídat a hrát. Představíme si blíže funkce lesního ekosystému a život lesní zvěře. Ukážeme si, jak je v přírodě navzájem všechno spolu propojené.

 • prostředí: les (celoročně).
 • účastníci:
  • MŠ (5 - 6 let)
  • ZŠ (1. - 9. třída)
  • SŠ (1. - 4. ročník)
  • jiné dětské kolektivy
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas programu: 90 minut / 180 minut.
 • cena za účastníka: 100,- / 150,-.

 DŘEVĚNÝ KRUH

Dřevo trvale obnovitelná a ekologická surovina.

Proč využíváním dřeva chráníme životní prostředí? Čím je pro nás užitečné dřevo? Kdy nám dřevo přirůstá? Jak dlouhá je cesta od semínka k dřevěnému kruhu? Ukážeme si různé druhy dřeva našich lesních dřevin.

 • prostředí: les (celoročně).
 • účastníci: 
  • MŠ (5 - 6 let)
  • ZŠ (1. - 9. třída)
  • SŠ (1. - 4. ročník)
  • jiné dětské kolektivy
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas programu: 90 minut / 180 minut.
 • cena za účastníka: 100,- / 150,-.

 TAJEMSTVÍ STROMŮ

Ze světa našich lesních dřevin.

Víte, jak spolu stromy mluví? Jak stromy rostou? Poznáte různé druhy stromů? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Čím se stromy liší od rostlin? Co stromům prospívá? Co stromům škodí?  Jak a proč lesníci stromy měří?

 • prostředí: les (celoročně).
 • účastníci:
  •  MŠ (5 - 6 let)
  • ZŠ (1. - 9. třída)
  • SŠ (1. - 4. ročník)
  • jiné dětské kolektivy
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas programu: 90 minut / 180 minut.
 • cena za účastníka: 100,- / 150,-.

ŽIVÁ VODA

Voda v krajině, koloběh vody, význam vody pro les a lesa pro vodu.

Kde se bere voda? Jaká je cesta vody? Proč je voda tak důležitá pro les? Čím je les důležitý pro vodu? Jaké druhy živočichů jsou vázány na vodu? Které druhy stromů rostou u vody? Poznáme význam vody v širším ekologickém pojetí.

 • prostředí: les, okolí u vody (celoročně).
 • účastníci:
  • MŠ (5 - 6 let)
  • ZŠ (1. - 9. třída)
  • SŠ (1. - 4. ročník)
  • jiné dětské kolektivy
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas programu: 90 minut / 180 minut.
 • cena za účastníka: 100,- / 150,-.

PŮDNÍ SVĚT

Význam lesních půd pro životní prostředí.

Co se odehrává pod zemí? Jak vzniká půda? Čím je lesní půda významná? Kdo žije v půdě? K čemu potřebujeme půdu? Jakou úlohu mají lesy v ochraně půdy? Zábavnou formou si odpovíme na otázky z lesnického půdoznalectví.

 • prostředí: les (jaro/léto/podzim).
 • účastníci:
  • MŠ (5 - 6 let)
  • ZŠ (1. - 9. třída)
  • SŠ (1. - 4. ročník) 
  • jiné dětské kolektivy
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků.
 • čas programu: 90 minut / 180 minut.
 • cena za účastníka: 100,- / 150,-.

TEAMBUILDING

Stmelující program v lese pro firemní kolektivy.

Zavolejte nám, připravíme pro vás program s lesníky v lese, budete se bavit a dozvíte se zajímavosti z lesnictví.

 skupina dospělých

 • Prostředí: les (celoročně).
 • Čas programu: 4 hodiny.
 • Počet účastníků: 12 - 30.
 • Cena: 300,- za účastníka.

HÁJOVNA

Zážitkový program o lesním ekosystému pro děti i dospělé.

Zavolejte nám, připravíme pro vás program na míru. Vybereme les, kde prožijete zážitkový program lesní pedagogiky s lesníky.

  rodiny s dětmi od 6 let

 • Prostředí: les (celoročně).
 • Čas programu: 3,5 hodiny.
 • Počet účastníků:
  min. 8 dětí, min. 8 dospělých,
  max. 16 dětí, max. 16 dospělých.

 • Cena: 200,- za účastníka.

 REVÍR

Odborná vycházka lesem pro seniory.

Zavolejte nám, připravíme pro vás zábavné dopoledne s lesníky v lese.

 aktivní senioři

 • Prostředí: les (celoročně).
 • Čas programu: 3 hodiny.
 • Počet účastníků: 12 - 30.
 • Cena: 150,- za účastníka.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.