Projektový den lesní pedagogiky


S výběrem místa v lese vám pomůžeme, když v okolí nemáte les, nevadí, navštívíme vás ve škole.

Za velmi nepříznivého počasí se akce přesouvá do místnosti
na tzv. ´´mokrý program´´.

Chcete do projektového dne lesní pedagogiky zařadit konkrétní téma
z vašeho školního vzdělávacího programu? 

Poznáte vysoce efektivní způsoby, jak propojit své žáky s přírodou.

Získáte inspiraci potřebnou k tomu, aby venkovní učení bylo zábavné, dynamické, zážitkové a mělo hluboký smysl.

Naučíte se sdílení venkovní výukové strategie, která jemně, téměř magicky vede ostatní k povznášejícím přírodním zážitkům.


Projektový den lesní pedagogiky předává dětem MŠ a žákům ZŠ tyto hodnoty:

respekt k přírodě,
odpovědnost,
toleranci,
uvědomění si okolních živých bytostí a života,
mezigenerační solidaritu,
dlouhodobé myšlení a jednání.


Projektový den lesní pedagogiky doplňuje školní vzdělávací systém a naplňuje očekávané výstupy:

podporuje kreativitu a představivost,
spolupráci,
kompetence činností,
sociální inteligenci,
mezioborové a kritické myšlení,
zvídavost a soustředění.


Objednávkový formulář

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Závazné podmínky při objednání programu:

  • Po obdržení vaší objednávky vás budeme kontaktovat a domluvíme se na závazném termínu konání akce.
  • Program je možné stornovat nejpozději do 14 dní před domluveným termínem konání akce.
  • V případě, že akce bude stornována méně jak 14 dní před domluveným termínem, bude vám vyúčtován storno poplatek ve výši 2000,- Kč.
  • Za velmi nepříznivého počasí se akce přesouvá do místnosti, ´´mokrý program´´.
    V těchto případech se domluvíme telefonicky hodinu a půl před konáním akce.
  • Velmi nepříznivé počasí: prudký, stále trvající déšť a silný nárazový vítr. 

Ceník služeb

Školy mohou financovat projektový den (4 x 45 minut) ze šablon.

180 minut / jedna třída / 9:00–12:00 hodin
Projektový den lesní pedagogiky (4x45 minut)

6000 Kč

90 minut / dvě třídy za sebou / 8:30–10:00 a 10:15–11:45 hodin
Akce lesní pedagogiky (2x45 minut)

6000 Kč

90 minut / jedna třída / 9:30–11:00 hodin
Akce lesní pedagogiky (2x45 minut)

4500 Kč

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta