SRDCEM K PŘÍRODĚ

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

Naše projekty

Akce v lese pro děti

Programy lesní pedagogiky pro MŠ, ZŠ, jiné dětské kolektivy, sportovní kluby, tábory.

Lesní teambuilding

Zábavný program pro firemní kolektivy a ostatní skupiny dospělých.

Rodinný den v lese

Lesní pedagogika pro rodiny s dětmi od 6 let.

Informace pro školy a jiné dětské kolektivy:

 • Pro ZŠ a MŠ, ale i jiné dětské kolektivy organizujeme lesní pedagogiku venku i v učebně. Převážně v ranních a dopoledních hodinách. Po domluvě i odpoledne.
 • Přijedeme za vámi a připravíme program přímo pro vás.
 • U venkovních akcí vybíráme les v dostupnosti školy.
 • Programy jsou určeny vždy pro jednu školní třídu (15 - 30 dětí).
 • Objednat si můžete program i pro dvě třídy za sebou.
 • Navštívíme vás i ve škole v přírodě. Podmínkou je odebrat minimálně tři 90 minutové nebo dva 180 minutové programy za den.
 • Každý program je přizpůsobený věku, počtu a zájmu účastníků.
 • Máte-li konkrétní téma, na které se chcete zaměřit, sestavíme pro vás program na míru. Programy lesní pedagogiky mohou navazovat na váš ŠVP.

90 minut / venku / 100,- za dítě.

 • Jedna třída: 8:30 - 10:00; 9:00 - 10:30; 9:30 - 11:00.
 • Dvě třídy: I. třída 8:30 - 10:00; II. třída 10:15 - 11:45.

180 minut / venku / 150,- za dítě.

 • Jedna třída: 8:30 - 11:30; 9:00 - 12:00.
 • Dvě třídy: I. třída 9:00 - 12:00; II. třída 13:00 - 16:00.
 • Vhodné pro školy na projektový den v rámci šablon (4 x 45 minut).

60 minut / uvnitř / 60,- za dítě.

Realizujeme minimálně pro dvě třídy po sobě.

 • Dvě třídy: I. třída 9:00 - 10:00; II. třída 10:10 - 11:10.
 • Tři třídy: I. třída 8:00 - 9:00; II. třída 9:10 - 10:10; III. třída 10:20 - 11:20.

Co je lesní pedagogika?


Posláním lesní pedagogiky je vzbudit pozitivní vztah k lesu, dřevu a celé naší přírodě. Účastníci akcí lesní pedagogiky jsou metodou plynulého učení pomocí her vtaženi do lesního světa. Poznávají zákonitosti ekologie lesa, funkce lesního ekosystému a významu lesnictví pro trvale udržitelný život.

V sousedním Rakousku je lesní pedagogika zakotvena v zákoně a ukládá, aby se každé dítě během své školní docházky alespoň jednou zúčastnilo akce lesní pedagogiky.


Kdo je lesní pedagog?


Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním a certifikátem z kurzu lesní pedagogiky. Lesníci jsou školeni ve specializovaných kurzech, které v současné době pořádá Sdružení lesních pedagogů ČR ve spolupráci se Střední lesnickou školou Hranice. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem zemědělství. Cílem lesního pedagoga je vytvořit zábavný, zajímavý a poutavý prožitek. Prostřednictvím interaktivních metod se snaží přiblížit les a vše, co s ním souvisí. Lesní pedagog představuje les  z hlediska environmentální, ekonomické, sociální, ale i právní dimenze. Posktuje komplexní pohled na lesní prostřdí.

ČLOVĚK A LES

Vztah člověka k přírodě
MŠ, ZŠ 1. - 4. TŘÍDA

Děti se zábavnou formou seznámí s povoláním lesníka.

 • prostředí: místnost, školní zahrada
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků
 • čas: 60 minut

Organizujeme minimálně pro dvě třídy za sebou.
Maximálně pro tři třídy po sobě.

ŽIJEME LESEM

Ekologie lesa, vztahy v lesním ekosystému
MŠ, ZŠ 1. - 9. TŘÍDA

Chcete se dozvědět nová tajemství o lese? Navštívíme spolu les, budeme si povídat a hrát. Představíme si funkce lesního ekosystému a život lesní zvěře. Ukážeme si, jak je v přírodě navzájem všechno propojené.

 • prostředí: les (celoročně)
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků
 • čas: 90 minut / 180 minut

 DŘEVĚNÝ KRUH

Dřevo trvale obnovitelná a ekologická surovina
MŠ, ZŠ 1. - 9. TŘÍDA

Proč využíváním dřeva chráníme životní prostředí? Čím je pro nás užitečné dřevo? Kdy dřevo přirůstá? Jak dlouhá je cesta od semínka k dřevěnému výrobku? Ukážeme si různé druhy dřeva.

 • prostředí: les (celoročně)
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků
 • čas: 90 minut / 180 minut

 TAJEMSTVÍ STROMŮ

Ze světa našich lesních dřevin
MŠ, ZŠ 1. - 9. TŘÍDA

Víte, jak spolu stromy mluví? Jak stromy rostou? Poznáte různé druhy stromů? Čím se stromy liší od rostlin? Co stromům prospívá a co škodí?  Jak a proč lesníci stromy měří?

 • prostředí: les (celoročně)
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků
 • čas: 90 minut / 180 minut

ŽIVÁ VODA

Význam lesa a vody
MŠ, ZŠ 1. - 9. TŘÍDA

Kde se bere voda s jaká je cesta vody? Čím je les důležitý pro vodu? Jaké druhy živočichů najdeme u vody? Které druhy stromů u vody rostou?

 • prostředí: les, okolí u vody (celoročně)
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků
 • čas: 90 minut / 180 minut

PŮDNÍ SVĚT

Lesní půda a životní prostředí
MŠ, ZŠ 1. - 9. TŘÍDA

Co se odehrává pod zemí? Jak vzniká půda? Kdo žije v půdě? K čemu potřebujeme půdu? Jakou úlohu mají lesy v ochraně půdy? Zábavnou formou si odpovíme na otázky z lesnického půdoznalectví.

 • prostředí: les (jaro/léto/podzim)
 • velikost skupiny: 15 - 30 účastníků
 • čas: 90 minut / 180 minut

TEAMBUILDING

Zábavný program v lese pro firemní kolektivy a ostatní skupiny dospělých

 skupina dospělých

 • prostředí: les (celoročně)
 • čas programu: 180 minut
 • počet účastníků: 12 - 20

REVÍR

Zážitkový program lesní pedagogiky pro děti i dospělé

  rodiny s dětmi od 6 let

 • prostředí: les (celoročně)
 • čas programu: 180 minut
 • počet účastníků: 12 - 20

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.