Půjdeme spolu do přírody a díky zážitkům v lese se naučíme o lese.

 • Pro MŠ a ZŠ organizujeme Projektový den Lišky Bystroušky, který realizují odborníci s lesnickým vzděláním a praxí, certifikovaní lesní pedagogové, kteří splňují podmínky environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Co nás čeká?

předškoláci MŠ–2. třída ZŠ:

 • zahrajeme si hry o životě našich lesních zvířat
 • dozvíme se, jakým způsobem roste les od malého semínka po dospělý strom
 • ukážeme si skutečné paroží, lebky a kůže, které si budeme moci sami ohmatat
 • vyrobíme si něco na památku

3.–5. třída ZŠ:

 • v různých hrách si vyzkoušíme, jak lesníci pečují o les
 • dozvíme se, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem
 • ukážeme si skutečné paroží, lebky a kůže naší zvěře
 • seznámíme se s pomůckami lesníka (průměrka, výškoměr, pásmo) a budeme s nimi měřit
 • vyrobíme si něco na památku

6.–9. třída ZŠ:


 • vyzkoušíme si schopnost spolupráce v aktivitách na lesní témata
 • poznáme lesnické pomůcky (průměrku, pásmo, výškoměr, nebozez) a budeme s nimi řešit úkoly, které v lese vykonává lesník
 • ukážeme si různé pomůcky ze světa myslivosti (povelka, klobouk, nůž, lesnice, vábnička a jiné)
 • objasníme si, kdo je myslivec a lesník
 • zopakujeme si díky aktivitám svoje znalosti z přírodovědných předmětů
 • naučíme se vidět věci v souvislostech a zapojíme svoje kritické myšlení

Cíle:

 • Zvýšit zájem o přírodu a životní prostředí kolem nás.
 • Naučit, jak se v lese a přírodě správně chovat.
 • Prohloubit úctu k lesu a všemu živému.
 • Zlepšit celkový vztah člověka ke krajině.
 • Vyvolat úžas a obdiv z přírody.
 • Podpořit porozumění k práci lesníků a myslivců.
 • Vysvětlit základní principy trvale udržitelného lesního hospodaření.
 • Objasnit význam dřeva jako obnovitelné suroviny.
 • Představit les jako ucelený ekosystém se všemi jeho funkcemi, vztahy a zákonitostmi.

Výstupy:


 • Učíme přemýšlet v souvislostech. Ukazujeme, že péče o přírodu vyžaduje celoroční odbornou práci. Lesnictví je multidisciplinární obor, který zasahuje do více společenských oblastí. Zahrnuje přírodní vědy, biologii, ekologii, ale i vědy sociální, technické a ekonomické.

 • Vzděláváme o principech trvale udržitelného života. Úkolem lesníků je zachovat lesy i pro budoucí generace, které po nás příjdou za sto let.

 • Předáváme informace hravou a zábavnou formou. Důležitý je pro nás osobní přístup a pozitivní prožitek u každého jednotlivce.

 • Vychováváme k morálním hodnotám. Vedeme účastníky k vzájemnému respektu a úctě jednoho k druhému, k sobě a okolí, k lesu, celé přírodě a životnímu prostředí.

 • Propojujeme teorii s praxí. Projektový den rozvíjí kritické myšlení, emoční inteligenci a klíčové kompetence u dětí.

Naše aktivity podporuje:

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta