Pro mateřské a základní školy pořádáme akce lesní pedagogiky, které mají za cíl vzdělávat účastníky o lesním ekosystému, posilovat lásku k přírodě a životnímu prostředí okolo nás.

Děkujeme sponzorům a partnerům,
kteří svou velkorysou pomocí umožňují realizaci akcí lesní pedagogiky pro děti a nadále podporují naše projekty.

Tu nejúžasnější učebnu najdete v lese.

Založeno 2017