Přejete si s dětmi zažít úžasné dopoledne?

POJĎTE NA TO S NÁMI OD LESA:

 • Účastníci ekologického výukového programu jsou metodou plynulého učení pomocí her vtaženi do lesního světa.

 • Poznávají zákonitosti ekologie lesa, funkce lesního ekosystému a významu lesnictví pro trvale udržitelný život.

 • Jsme oficiálními nositeli značky Dřevo je cesta www.drevojecesta.cz . Víme totiž, že využíváním dřeva chráníme životní prostředí. Pomáháme šířit myšlenku Nadace dřevo pro život www.drevoprozivot.cz

Akce organizujeme pro:

 • děti z a (ekologické výukové programy),
 • tábory a jiné dětské kolektivy (ekologické výukové programy),
 • skupiny dospělých (lesní teambuilding),
 • rodiny s dětmi (zábavně naučné vycházky o lese),
 • aktivní seniory (vycházky lesem se zážitkovým programem). 

Jak se přihlásit?

 • Vyplněním objednávkového formuláře.
 • Telefonicky na čísle: + 420 721 081 462.
 • Emailem: zijemelesem@email.cz

Volný termín je vždy datum bez poznámky. Obsazený termín je v kalendáři označený jako AKCE V LESE.

CÍLE EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ:

 • Vyvolat úžas a obdiv k přírodě.
 • Naučit se, jak se v lese a přírodě správně chovat. 
 • Vzbudit úctu k lesu a všemu živému. 
 • Zlepšit celkový vztah člověka k lesu a přírodě.
 • Prohloubit zájem o les, o přírodu a životní prostředí kolem nás.
 • Podpořit porozumění k práci lesníků.
 • Vysvětlit si základní principy trvale udržitelného lesního hospodaření.
 • Objasnit si význam dřeva jako obnovitelné suroviny.
 • Představit si les jako ucelený ekosystém se všemi jeho funkcemi, vztahy a zákonitostmi.

VÝSTUPY EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ:

 • Propojujeme celoživotní vzdělávání a les. Péče o lesy vyžaduje citlivý přístup lidského srdce. Lesnictví je dynamický obor, který zasahuje do všech společenských oblastí. Zahrnuje v sobě přírodní vědy, biologii, ekologii, ale i vědy sociální, technické a ekonomické.
 • Vzdělávání pro trvale udržitelný život. O přírodu je třeba se zodpovědně starat, umět ji chránit a pečovat o ní. Úkolem lesníků je zachovat lesy i pro budoucí generace. Rozhodnutí lesního hospodáře bude záviset na jeho zkušenostech, které lze získat pozorováním všeho živého, půdy, vody, krajiny, poznáním historie a snahou pochopit velikou spoustu vzájemných vazeb.
 • Učíme se srdcem, poznáváme les novou, zábavnou formou. Environmentální vzdělávání je založeno na přímém prožitku v lese. Osobní zážitek je prioritou nad kvantem informací. Vnímáme les všemi smysly. Rozšiřujeme a doplňujeme vědomosti vlastním objevováním, zkoumáním, hraním a tvořením.
 • Vychováváme k morálním hodnotám. Vedeme účastníky k vzájemnému respektu a úctě jednoho k druhému, k sobě a okolí, lesu, celé přírodě a životnímu prostředí.

Odkazy na zajímavé stránky:

www.lespi.cz Vyšší odborná škola lesnická Bedřicha Schwarzenberga Písek.

www.uhul.cz Informace o lesích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

www.czechforest.cz Budoucnost lesů v souvislostech...

www.silvarium.cz Zprávy o lesnictví, dřevařství a myslivosti.

www.enviweb.cz/les Zpravodajství z životního prostředí.

www.cesles.cz Česká lesnická společnost.

www.mezistromy.cz Lesnicko-dřevařský vzdělávací portál.

www.kvetenacr.cz/onas.asp Plané rostliny ČR.

https://atlasposkozeni.mendelu.cz/ Atlas poškození dřevin.

https://ldf.mendelu.cz/und/sites/default/files/multimedia/stavba_dreva/index.htm Nauka o dřevě.

https://ldf.mendelu.cz/ugp/wp-content/ugp-files/atlas_pud/index.html Atlas lesních půd.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.