SRDCEM K PŘÍRODĚ 

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.

České prohlídky lesem pro děti a mládež

Přejete si s dětmi zažít úžasné dopoledne v lese?

 • SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s. organizuje projektové dny lesní pedagogiky s cílem podpořit pozitivní vztah k lesu, ke dřevu a celé naší přírodě.

 • Účastníci programů jsou pomocí her vtaženi do lesního světa, poznávají zákonitosti ekologie lesa a funkce lesního ekosystému. Dozvědí se, jaký význam má lesnictví pro trvale udržitelný život.

 • V případě nepříznivého počasí máme připravený ´´mokrý program´´, který realizujeme ve třídě.


Jak se objednat?


Cíle:

 • Zvýšit zájem o přírodu a životní prostředí kolem nás.
 • Naučit, jak se v lese a přírodě správně chovat.
 • Prohloubit úctu k lesu a přírodě.
 • Zlepšit celkový vztah člověka ke krajině.
 • Vyvolat úžas a obdiv z přírody.
 • Podpořit porozumění k práci lesníků.
 • Vysvětlit základní principy trvale udržitelného lesního hospodaření.
 • Objasnit význam dřeva jako obnovitelné suroviny.
 • Představit les jako ucelený ekosystém se všemi jeho funkcemi, vztahy a zákonitostmi.

Výstupy:


 • Ukazujeme, že péče o přírodu vyžaduje celoroční odbornou práci. Lesnictví je multidisciplinární obor, který zasahuje do více společenských oblastí. Zahrnuje přírodní vědy, biologii, ekologii, ale i vědy sociální, technické a ekonomické.

 • Vzděláváme o principech trvale udržitelného života.  Úkolem lesníků je zachovat lesy i pro budoucí generace.

 • Předáváme informace hravou a zábavnou formou. Důležitý je pro nás osobní přístup a pozitviní prožitek u každého jednolitvice.

 • Vychováváme k morálním hodnotám. Vedeme účastníky k vzájemnému respektu a úctě jednoho k druhému, k sobě a okolí, k lesu, celé přírodě a životnímu prostředí.

 • Učíme přemýšlet v souvislostech. Propojujeme teorii s praxí. Lesní pedagogika rozvíjí kritické myšlení, emoční inteligenci a klíčové kompetence u dětí.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.