Přejete si s dětmi zažít úžasné dopoledne v lese?

 • SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s. organizuje programy lesní pedagogiky s cílem podpořit pozitivní vztah k lesu, ke dřevu a celé naší přírodě.

 • Účastníci programů jsou pomocí her vtaženi do lesního světa, poznávají zákonitosti ekologie lesa a funkce lesního ekosystému. Dozvědí se, jaký význam má lesnictví pro trvale udržitelný život.

 • V případě nepříznivého počasí máme připravený ´´mokrý program´´, který realizujeme ve třídě.


Jak se objednat?


Cíle programů:

 • Zvýšit zájem o přírodu a životní prostředí kolem nás.
 • Naučit, jak se v lese a přírodě správně chovat.
 • Prohloubit úctu k lesu a přírodě.
 • Zlepšit celkový vztah člověka ke krajině.
 • Vyvolat úžas a obdiv z přírody.
 • Podpořit porozumění k práci lesníků.
 • Vysvětlit základní principy trvale udržitelného lesního hospodaření.
 • Objasnit význam dřeva jako obnovitelné suroviny.
 • Představit les jako ucelený ekosystém se všemi jeho funkcemi, vztahy a zákonitostmi.

Výstupy programů:


 • Ukazujeme, že péče o přírodu vyžaduje celoroční odbornou práci. Lesnictví je multidisciplinární obor, který zasahuje do více společenských oblastí. Zahrnuje přírodní vědy, biologii, ekologii, ale i vědy sociální, technické a ekonomické.

 • Vzděláváme o principech trvale udržitelného života.  Úkolem lesníků je zachovat lesy i pro budoucí generace.

 • Předáváme informace hravou a zábavnou formou. Důležitý je pro nás osobní přístup a pozitviní prožitek u každého jednolitvice.

 • Vychováváme k morálním hodnotám. Vedeme účastníky k vzájemnému respektu a úctě jednoho k druhému, k sobě a okolí, k lesu, celé přírodě a životnímu prostředí.

 • Učíme přemýšlet v souvislostech. Propojujeme teorii s praxí. Lesní pedagogika rozvíjí kritické myšlení, EQ a klíčové kompetence u dětí.

SRDCEM K PŘÍRODĚ, s.z. je od roku 2018 oficiálním nositelem značky Dřevo je cesta, kterou uděluje Nadace dřevo pro život.

Projekt vysvětluje laické i odborné veřejnosti, že využíváním dřeva - naší vyznamné obnovitelné suroviny - chráníme neobnovitelné zdroje a navíc uvádíme do rovnováhy všechny tři pilíře trvale udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a environmentální.

Odkazy na zajímavé stránky:


https://atlasposkozeni.mendelu.cz/  Atlas poškození dřevin.

https://ldf.mendelu.cz/unod/multimedia/stavba_dreva/index.htm  Nauka o dřevě.

https://ldf.mendelu.cz/ugp/wp-content/ugp-files/atlas_pud/index.html  Atlas lesních půd.

https://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/index.html Pěstování lesa.

https://oryx.mendelu.cz/honza/hul1/ Hospodáská úprava lesů.

www.kvetenacr.cz/index.asp  Plané rostliny ČR.

www.mezistromy.cz  Lesnicko-dřevařský vzdělávací portál.

www.silvarium.cz Zprávy o lesnictví, dřevařství a myslivosti.

www.drevojecesta.cz/  Dřevo je cesta ...k rovnováze na Zemi!

www.lespi.cz  Vyšší odborná škola lesnická Bedřicha Schwarzenberga Písek.

www.slshranice.cz/  Střední lesnická škola v Hranicích.

www.cmmj.cz  Informační portál největší myslivecké organizace v ČR.

www.uhul.cz  Informace o lesích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

www.strelnicemelnik.cz/  STŘELNICE MĚLNÍK - naši věrní podporovatelé.


Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.