ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVA A OSVĚTA JE CESTOU K NAŠÍ BUDOUCNOSTI

Realizujeme vzdělávací akce o lesním ekosystému pro MŠ, ZŠ, SŠ, jiné dětské kolektivy a širokou veřejnost.

Děkujeme sponzorům a partnerům,
kteří svou velkorysou pomocí umožnili realizaci výukových programů pro děti a přispěli tak k osvětě o lesním ekosystému a nadále podporují naše environmentální projekty.

PODPOROVATELÉ NAŠICH PROJEKTŮ

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta