Přejete si s dětmi zažít úžasné dopoledne?

 • SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s. organizuje programy lesní pedagogiky s cílem podpořit pozitivní vztah k lesu, ke dřevu a celé naší přírodě. Jsme oficiálními nositeli značky Dřevo je cesta z Nadace dřevo pro život.

 • Účastníci programů jsou pomocí her vtaženi do lesního světa, poznávají zákonitosti ekologie lesa a funkce lesního ekosystému. Dozvědí se, jaký význam má lesnictví pro trvale udržitelný život.

 • V případě nepříznivého počasí máme připravený ´´mokrý program´´, který realizujeme ve třídě. Jsme vybaveni škálou her, přírodnin a výukových pomůcek. Pro děti je to zážitek.


Akce organizujeme pro:

 • děti z MŠ a žáky ZŠ, studenty SŠ,
 • jiné dětské kolektivy (sportovní kluby a zájmové kroužky, tábory),
 • skupinu dospělých,
 • rodiny s dětmi,
 • aktivní seniory. 

Jak se objednat?


 • Kalendář akcí můžete využít ke snadnější orientaci s výběrem vašeho termínu pro ekologický výukový program.

 • Je-li u daného dne poznámka ´´AKCE V LESE´´ termín je již obsazen.


Cíle programů:

 • Zvýšit zájem o přírodu a životní prostředí kolem nás.
 • Naučit se, jak se v lese a přírodě správně chovat.
 • Prohloubit úctu k lesu a přírodě.
 • Zlepšit celkový vztah člověka ke krajině.
 • Vyvolat úžas a obdiv z přírody.
 • Podpořit porozumění k práci lesníků a myslivců.
 • Vysvětlit si základní principy trvale udržitelného lesního hospodaření.
 • Objasnit si význam dřeva jako obnovitelné suroviny.
 • Představit si les jako ucelený ekosystém se všemi jeho funkcemi, vztahy a zákonitostmi.

Výstupy programů:


 • Ukazujeme, že příroda není jenom les.  Péče o lesy vyžaduje citlivý přístup lidského srdce. Lesnictví je dynamický obor, který zasahuje do více společenských oblastí. Zahrnuje přírodní vědy, biologii, ekologii, ale i vědy sociální, technické a ekonomické.

 • Vzdělávání pro trvale udržitelný život. O přírodu je třeba se zodpovědně starat, umět ji chránit a pečovat o ni. Úkolem lesníků je zachovat lesy i pro budoucí generace.

 • Poznáváme přírodu moderní, zábavnou formou. Osobní přístup a pozitivní zážitek v lese je nám prioritou nad přemírou mnohdy obtížně vstřebatelných odborných informací.

 • Vychováváme k morálním hodnotám. Vedeme účastníky k vzájemnému respektu a úctě jednoho k druhému, k sobě a okolí, k lesu, celé přírodě a životnímu prostředí.

 • Učíme přemýšlet v souvislostech. Propojujeme teoretickou výuku s praxí. Lesní pedagogika rozvíjí kritické myšlení, EQ a klíčové kompetence u dětí.

Odkazy na zajímavé stránky:

https://strelnicemelnik.cz/ STŘELNICE MĚLNÍK - naši věrní podporovatelé.

https://www.drevojecesta.cz/ Dřevo je cesta ...k rovnováze na Zemi!

https://www.slshranice.cz/ Střední lesnická škola v Hranicích.

www.lespi.cz  Vyšší odborná škola lesnická Bedřicha Schwarzenberga Písek.

www.cmmj.cz  Informační portál největší myslivecké organizace v ČR.

www.uhul.cz  Informace o lesích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

https://www.obchodfengshui.cz/nase-prodejny/  Obchody s minerály pro milovníky kamenů.

https://atlasposkozeni.mendelu.cz/  Atlas poškození dřevin.

https://ldf.mendelu.cz/unod/multimedia/stavba_dreva/index.htm  Nauka o dřevě.

https://ldf.mendelu.cz/ugp/wp-content/ugp-files/atlas_pud/index.html  Atlas lesních půd.

https://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/index.html Pěstování lesa.

https://oryx.mendelu.cz/honza/hul1/ Hospodáská úprava lesů.

www.kvetenacr.cz/index.asp  Plané rostliny ČR.

www.mezistromy.cz  Lesnicko-dřevařský vzdělávací portál.

www.czechforest.cz Budoucnost lesů v souvislostech...

www.silvarium.cz Zprávy o lesnictví, dřevařství a myslivosti.

www.enviweb.cz/les Zpravodajství z životního prostředí.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.