Vzděláváme o lesním ekosystému, posilujeme lásku k přírodě
a životnímu prostředí.

Cíle našich projektů 

 • Představit si les, jako prostor pro přirozené vzdělávání.
 • Posílit lásku k lesům a celé přírodě.
 • Naučit se, jak se v lese a přírodě správně chovat.
 • Vyvolat nadšení z poznávání přírody. 
 • Zlepšit celkový vztah člověka k lesu a vnímání krajiny okolo sebe.
 • Zvýšit zájem o les a životní prostředí na lokální a regionální úrovni.
 • Podpořit porozumění k práci lesníků a myslivců. 
 • Objasnit si význam dřeva jako obnovitelné suroviny.
 • Prohloubit úctu a respekt k veškerému životu v přírodě.
 • Vysvětlit si základní principy trvale udržitelného lesního hospodaření.

Výstupy z našich projektů

 • Vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj. Snažíme se, aby účastníci našich programů pochopili význam udržitelnosti lesů a využívání dřeva v budoucnosti. Posláním lesníků je zachovávat lesy pro budoucí generace. Snad pro tuto odpovědnost, podmíněnou důkladným poznáním přírody, je lesnické řemeslo spjato s pečlivostí, pracovitostí a osvíceností. Díky tomuto lidskému úsilí máme v České republice dostatek dřeva a rozloha lesní plochy se na území našeho státu stále zvětšuje. 
 • Propojujeme teoretickou výuku s praxí. Na akcích v lese rozvíjíte kritické myšlení, emoční inteligenci, klíčové kompetence a soft skills dovednosti u dětí. Setkáváte se s odborníky na les, lesnictví je dynamický obor, který zasahuje do více společenských oblastí, zahrnuje v sobě přírodní vědy, biologii, ekologii, ale i vědy sociální, technické a ekonomické.
 • Poznáváme přírodu interaktivní a zábavnou formou. Osobní přístup a pozitivní zážitek v lese je pro nás prioritou. Chceme si akci užít, radovat se a zároveň se dozvědět nové poznatky o lese.
 • Vychováváme k morálním hodnotám. Vedeme účastníky k vzájemnému respektu a úctě jednoho k druhému, k sobě a okolí, k lesu, celé přírodě a životnímu prostředí. 

Děkujeme sponzorům a partnerům, kteří svou velkorysou pomocí umožňují realizaci akcí o přírodě pro děti a nadále podporují naše projekty.

environmetální vzdělávání, výchova a osvěta

Založeno 2017