Lesníci pro školy je projekt věnovaný dětem MŠ a žákům ZŠ s cílem prohloubit jejich vztah k přírodě a ukázat jim lesní ekosystém se všemi jeho vztahy, zvláštnostmi a zákonitostmi.

Projektová výuka

Rozvíjí klíčové kompetence a kritické myšlení. Transformativní proces učení, který magicky vede ostatní k povznášejícím přírodním zážitkům.


Aktivity v přírodě

Tyto aktivity, které jsou kreativní a zábavné, poskytují účastníkům hluboké
a nezapomenutelné zážitky z přírody.


Hry v lese

Poskytují inspirativní a radostné vzdělávací zážitky, díky nimž se ekologie stává uvědoměním, které mění život.


Naše aktivity podporuje:

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta