Přejete si s dětmi zažít úžasné dopoledne v lese?

 • Posláním našich programů je vzbudit pozitivní vztah k lesu, dřevu a celé naší přírodě.

 • Účastníci ekologického výukového programu jsou metodou plynulého učení pomocí her vtaženi do lesního světa.

 • Poznávají zákonitosti ekologie lesa a funkce lesního ekosystému

 • Dozvědí se, jaký význam má lesnictví pro trvale udržitelný život.

 • Dřevo nám přirůstá v lese, proto šíříme osvětu o lesnictví a dřevě jako trvale obnovitelné surovině.
 • Jsme oficiálními nositeli značky Dřevo je cesta www.drevojecesta.cz, Nadace dřevo pro život.

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY ORGANIZUJEME PRO:

 • děti z MŠ a žáky ZŠ,
 • studenty SŠ,
 • jiné dětské kolektivy,
 • skupinu dospělých,
 • rodiny s dětmi,
 • aktivní seniory. 

JAK SE OBJEDNAT?

 • Ke snadnější orientaci s výběrem termínu pro ekologický výukový program můžete využít kalendář akcí.

 • Je-li u daného dne poznámka ,,AKCE V LESE,, termín je již obsazen.
  Volný termín je vždy datum bez poznámky.

CÍLE EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ:

 • Zvýšit zájem o les, o přírodu a životní prostředí kolem nás.
 • Naučit se, jak se v lese správně chovat.
 • Prohloubit úctu k lesu a celé přírodě.
 • Zlepšit celkový vztah člověka k lesu a naší krajině.
 • Vyvolat úžas a obdiv z přírody.
 • Podpořit porozumění k práci lesníků a myslivců.
 • Vysvětlit si základní principy trvale udržitelného lesního hospodaření.
 • Objasnit si význam dřeva jako obnovitelné suroviny.
 • Představit si les jako ucelený ekosystém se všemi jeho funkcemi, vztahy a zákonitostmi.

VÝSTUPY EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ:

 • Propojujeme celoživotní vzdělávání a les. Péče o lesy vyžaduje citlivý přístup lidského srdce. Lesnictví je dynamický obor, který zasahuje do všech společenských oblastí. Zahrnuje v sobě přírodní vědy, biologii, ekologii, ale i vědy sociální, technické a ekonomické.
 • Vzdělávání pro trvale udržitelný život. O přírodu je třeba se zodpovědně starat, umět ji chránit a pečovat o ni. Úkolem lesníků je zachovat lesy i pro budoucí generace. Rozhodnutí lesního hospodáře bude záviset na jeho zkušenostech, které lze získat pozorováním všeho živého, půdy, vody, krajiny, poznáním historie a snahou pochopit velikou spoustu vzájemných vazeb.
 • Environmentální vzdělávání je založeno na přímém prožitku. Učíme se poznávat les novou, zábavnou formou. Vnímáme les všemi smysly. Rozšiřujeme a doplňujeme vědomosti vlastním objevováním, zkoumáním, hraním a tvořením.
 • Vychováváme k morálním hodnotám. Vedeme účastníky k vzájemnému respektu a úctě jednoho k druhému, k sobě a okolí, lesu, celé přírodě a životnímu prostředí.

Zajímavé odkazy:

https://atlasposkozeni.mendelu.cz/  Atlas poškození dřevin.

https://r.fld.czu.cz/vyzkum/nauka_o_lp/obsah.html  Nauka o lesním prostředí.

https://ldf.mendelu.cz/unod/multimedia/stavba_dreva/index.htm  Nauka o dřevě.

https://ldf.mendelu.cz/ugp/wp-content/ugp-files/atlas_pud/index.html  Atlas lesních půd.

https://ldf.mendelu.cz/uzpl/pestovani_v_heslech/index.html Pěstování lesa.

https://oryx.mendelu.cz/honza/hul1/ Hospodáská úprava lesů.

www.kvetenacr.cz/index.asp  Plané rostliny ČR.

www.uhul.cz Informace o lesích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

www.mezistromy.cz  Lesnicko-dřevařský vzdělávací portál.

www.czechforest.cz Budoucnost lesů v souvislostech...

www.silvarium.cz Zprávy o lesnictví, dřevařství a myslivosti.

www.cmmj.cz  Informační portál největší myslivecké organizace v ČR

www.enviweb.cz/les Zpravodajství z životního prostředí.

www.cesles.cz Česká lesnická společnost.

www.lespi.cz  Vyšší odborná škola lesnická Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.