Spolek SRDCEM K PŘÍRODĚ pořádá akce lesní pedagogiky, věříme, že environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je cestou k naší budoucnosti.

PODPOROVATELÉ NAŠICH PROJEKTŮ

Děkujeme sponzorům a partnerům,
kteří svou velkorysou pomocí umožnili realizaci akcí lesní pedagogiky pro děti a nadále podporují naše projekty.

Tu nejúžasnější učebnu najdete v lese.