Dotazník pro návštěvníky lesa


Podpořte rozvoj českého lesnictví vyplněním dotazníku pro návštěvníky lesa.

Váš názor na lesy je důležitý.

SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s. provádí výzkum na vnímání lesů veřejností.

Dotazník pro návštěvníky lesa:

Při vyplňování dotazníku vybírejte u každé otázky vždy jen jednu odpověď.

Předem vám děkujeme za váš čas strávený při vyplňování dotazníku.

*Souhlasím s uvedením mé emailové adresy při vyplnění dotazníku pro návštěvníky lesa.
SRDCEM K PŘÍRODĚ, z. s. se zavazuje s tímto údajem nakládat v souladu s platnými právními předpisy.  Emailová adresa bude použita výhradně k výše uvedenému účelu, tj. poslání výstupních dat získaných z dotazníkového šetření.

Ve stínu lesa se naučíš to, co těžko najdeš ve škole.